fbpx
 

RODO

RODO

Drogi Pacjencie,

 

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia przekazujemy Tobie informacje w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dental One Dominika Pujanek z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 111 lok 7, 85-027 w Bydgoszczy („Klinika”).

 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

 

Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail: rodo@dentalone.com.pl lub na adres pocztowy ul. Jagiellońska 111 lok.7, 85-027 Bydgoszcz, z dopiskiem „IOD”

 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu rejestracji oraz świadczenia usług medycznych. Podstawą prawną jest ustawa z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318) art. 25 i/lub zgoda osoby, której dane dotyczą. Przekazanie nam swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane powyżej.

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

 

Okres przez jaki jesteśmy zobligowani do przechowywania Twoich danych wynika z ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318) art. 29 i obecnie wynosi 20 lat.

 

 

Komu powierzamy Twoje dane?

 

 

Twoich danych nie udostępniamy innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie umów, przepisów prawa. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Jakie masz uprawnienia wobec Kliniki w zakresie przetwarzanych danych?

 

 

Masz prawo przede wszystkim żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

 

Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.