fbpx
 

Fundusze UE

Fundusze UE

Informujemy, że nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt pn. „Fundusz wsparcia inwestycyjnego” w ramach wsparcia przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, na podstawie art. 35 ust. 5-6 ustawy z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020, poz. 818 z późn. zm.)

Projekt zakłada dostawę sprzętu medycznego (piaskarki) oraz wprowadzenie nowych metod leczenia i higienizacji jamy ustnej.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 34 990,00 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 30 000,00 PLN.